Een site naar site VPN configureren tussen Windows Server 2012 RRAS & Azure Resource Manager

In deze howto maken we een site to site VPN

Maak eerst een resource group aan op de portaalsite van Azure

CreateResGroup

Maak nu een virtueel netwerk aan. Dit virtueel netwerk zal ip addressen verlenen aan machines in deze resource groep.
Best kies je een andere ip-adressering dan je netwerk op locatie.

CreateVLAN